Share Share on Facebook Tweet Send on Viber

National artist for Literature, Rio Alma (Artwork by Ariana Maralit)

There is no denying that women these days are progressive and achievers. Gone are the days that women’s value is limited to what the society dictates them to become. 

And to honor three Filipino women of today that are excelling in their respective field, national artist for literature, Rio Alma, wrote a poem for the first Filipino olympic gold medalist, Hidilyn Diaz, first Filipino Nobel Peace Prize awardee, Maria Ressa, and Vice President Leni Robredo. 

Titled “May Tatlong Bituin ang Aking Watawat,” the 77-year-old poet shares this on his Facebook account. 

May tatlong bituin ang aking watawat:
Hidilyn, Ma Ressa, at Leni Robredo.
Tanglaw ko sa gabi hanggang sa sumíkat
Ang araw ng layà’t liwanag sa táo.

Mahusay lumitis sa anumang hámon,
Marangal ang ísip, matatag ang bisig;
Malinis ang puso’t walang panginoon
Kundi katarunga’t bayang iniibig.

May tatlong bituin ang aking watawat:
Hidilyn, Ma Ressa, at Leni Robredo.
Tanglaw ko sa gabi hanggang sa sumíkat
Ang araw ng layà’t liwanag sa táo.

Lagìng malikhain at di natatákot
Sa dahas at banta ng kapangyarihan;
Bagyo ma’t pandemya ay handang maglingkod
Para sa pag-unlad, ginhawa ng bayan.

Halina’t magpugay, magkaisang lakas!
Isigaw sa lahat ng panig ng mundo! 
May tatlong bituin ang aking watawat:
Hidilyn, Ma Ressa, at Leni Robredo.

As of writing this work garnered 1,400 likes and hundreds of shares. 

Rio Alma is a poet, literary historian and a critic. He has published 12 poetry books including the seminal “Makinasyon” and “Peregrinasyon,” as well as  the landmark trilogy: “Doktrinang Anakpawis,” “Mga Retrato at Rekwerdo” and “Muli, Sa Kandungan ng Lupa.” 

Share Share on Facebook Tweet Send on Viber